HP Headquarter » Essays

Essays


De brief van R.A.Z. - Matt

*****HBP Spoiler*****

Ook al lijkt het een uitgemaakte zaak dat R.A.Z. Regulus Zwarts is, ik ga toch door met het zoeken van nieuwe mogelijkheden. Regulus lag er gewoon te dik bovenop en waarom zou JKR zijn identiteit zo duidelijk maken via de vertalingen. Zouden de vertalers (Wiebe Buddingh) al weten wie het was, of werden ook zij in het donker gehouden? Nu als vervolg op E7, de uitgebreide analyse van de brief.

Aan de Heer van het Duister
Ik weet dat ik al lang dood zal zijn voor u dit leest.
maar ik wil dat u weet dat ik uw geheim ontdekt heb.
Ik heb het echte Gruzielement gestolen en ben van plan
het zo snel mogelijk te vernietigen.
Ik bereid me voor op de dood in de hoop dat u weer sterfelijk zult zijn
als u eindelijk uw gelijke ontmoet.

R.A.Z.

Regel 1: Aan de Heer van het Duister

Zoals al vaak terecht is opgemerkt op de verschillende fora, de "Heer van het Duister" titel wordt vaak door Dooddoeners gebruikt, wat we echter zeker niet mogen vergeten, is dat zelfs Perkamentus hem meerdere keren bij die titel heeft genoemd (lees de boeken maar na!). De Dooddoener theorie wijst weer sterk naar Regulus, maar het zou natuurlijk ook een andere Dooddoener kunnen zijn geweest. Eigenlijk is "Heer van het Duister" een soort eretitel van Voldemort onder de slechterikken, maar hoe kan een tegenstander van Voldemort hem nou vereren? Waarom zou Perkamentus die titel ook gebruiken, terwijl hij een fel tegenstander is van Voldemort? Je ziet dat de zaak niet zo duidelijk is, als je op het eerste gezicht zou vermoeden.

Regel 2: Ik weet dat ik al lang dood zal zijn voor u dit leest

Deze zin zegt eigenlijk niet veel, behalve dan dat de schrijver niet verwacht dat Voldemort er snel achter zal komen dat zijn Gruzielement is gestolen. Toch is het opmerkelijk dat de schrijver inderdaad verwacht dat Voldemort dit briefje ooit zal lezen, want dat zou juist erg vervelend zijn indien nog niet alle Gruzielementen zouden zijn vernietigd.

Regel 3: Maar ik wil dat u weet dat ik uw geheim ontdekt heb

De schrijver was zo te horen erg trots op wat hij (of zij) had bereikt, natuurlijk mag dat ook wel, maar hieruit kunnen we haast zeker opmaken dat dit geen edelmoedig persoon aan het woord was. Maar waar ik - terecht of onterecht - steeds aan moet denken is dat Perkamentus de eerste dacht te zijn die over Voldemorts Gruzielementen te weten was gekomen, naast Slakhoorn uiteraard. Als we zouden aannemen dat het toch Regulus was, dan zou dat kunnen betekenen dat Voldemort niks over zijn Gruzielementen had verteld aan de Dooddoeners. Hoe moesten ze hem dan tot leven wekken, als ze niet wisten wat hij had gedaan om onsterfelijk te blijven?

Regel 4: Ik heb het echte Gruzielement gestolen en ben van plan het zo snel mogelijk te vernietigen

Eigenlijk twee regels, maar veel valt hier niet over te zeggen, het is eigenlijk een vrijwel overbodige zin. Dat brengt weer vragen zoals: waarom zet JKR dit in de brief? Zit er een geheime aanwijzing in? Nou ik kan in ieder geval niets ontdekken...

Regel 5: Ik bereid me voor op de dood in de hoop dat u weer sterfelijk zult zijn

Dit staat weer in contrast met regel 3, waaruit bleek dat de schrijver haast wel zeker een Zwadderaar moest zijn. Maar over de Zwadderaars heb ik in mijn vierde column op hpwereld nog wat geschreven, misschien dat je het daarna met mij eens bent dat dit nog steeds een Zwadderaar kan zijn. Wat ik echter vergeet is dat Zweinstein niet de enige school voor magie is en dat we niet moeten vergeten dat het ook best een buitenlandse tovenaar kan zijn geweest. JKR heeft echter beloofd geen cruciale personages meer te introduceren in boek 7, maar kunnen we eigenlijk wel verwachten dat R.A.Z. cruciaal wordt? Dan nog dat de schrijver verwacht te sterven; nog een streepje erbij turven voor Regulus! Regulus was niet bepaald een trouwe Dooddoener volgens wat we tot nu toe hebben gelezen. Volgens Sirius omdat hij te laf was, maar volgens mij omdat hij tegen Voldemorts bevelen inging, wat op zichzelf al dapper is. Het probleem is echter dat het zowel laf is om Voldemort te volgen als om Voldemorts bevelen niet uit te voeren, omdat wat gedaan moet worden te moeilijk is. Daarom zou Sirius de dapperheid van Regulus kunnen hebben gezien als lafheid. Nog een gedachte achteraf, kunnen we uit de brief concluderen dat de schrijver weet dat er meerdere Gruzielementen zijn. Aan de ene kant zou je denken van niet, want de schrijver is van plan te sterven na dit Gruzielement te hebben gevonden. Maar er staat wel: 'in de hoop dat', waar dus enige twijfel uit spreekt. Ik denk eigenlijk dat de schrijver zich er niet van bewust was dat er nog andere Gruzielementen zijn, maar er wel op rekent dat Voldemort naast de Gruzielementen nog andere voorzorgsmaatregelen zal hebben genomen om onsterfelijk te worden.

Regel 6: als u eindelijk uw gelijke ontmoet

Weer zo'n vreemde zin die vele kanten op kan. Weet de schrijver dat 'de gelijke' bestaat, of verwacht hij dat die ooit nog zal komen? De schrijver lijkt zichzelf in ieder geval niet sterk genoeg te vinden en lijkt ook nog eens te suggereren dat die gelijke er nog niet is. Zou hij zelfs Perkamentus niet eens als op zijn minst gelijke zien? Het was wel zo dat Perkamentus niets kon doen toen Voldemort de tovergemeenschap aanviel, maar dat was volgens mij omdat Voldemort een echte terreuroorlog voert. Korte aanvallen en snel weer weggaan in plaats van een open oorlog. Hij vluchtte zelfs toen hij in het ministerie met Perkamentus vocht, maar daar waren dan ook weer andere redenen voor.

Regel 7: R.A.Z.

Waarom schreef de schrijver niet gewoon zijn volle naam? Het kan zijn dat JKR dit alleen heeft gedaan om nog een onopgelost mysterie toe te voegen aan die lange lijst, maar het kan ook dat het weer een aanwijzing is. In verband met regel 3 suggereert het dat de schrijver Voldemort persoonlijk kende, waarschijnlijk dus een Dooddoener, maar wat ook kan: Slakhoorn of Perkamentus. Ja, ik zie ook wel dat de initialen niet kloppen, maar wat zegt dat nou helemaal? Normaal gebruikt men trouwens nooit ook een initiaal voor de achternaam bij een brief, dus waarom hier wel? Zijn het misschien drie voorletters of is het een afkorting van een titel, ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat Regulus er gewoon te dik bovenop ligt. Ik zou graag zien dat het niet Regulus was, maar dat JKR ons allemaal het bos in heeft gestuurd en met een brilliante uitleg gaat komen.


Reageer op dit essay op het forum (maak een nieuw topic aan als er nog geen bestaat).

Je browser ondersteunt geen javascript, schakel javascript in of installeer een browser die wel javascript ondersteunt om de pagina goed te kunnen bekijken