HP Headquarter » Essays

Essays


Wat deed u daar, Professor Anderling? - Robin

In het begin van De Steen der Wijzen zit er een kat in de Ligusterlaan. Die kat houdt alles goed in de gaten. Wanneer Perkamentus de Ligusterlaan in stapt, veranderd de kat in Professor Anderling. Maar wat deed zij daar?


'En u wilt zeker niet zeggen wat u komt doen?'

Professor Anderling (HP SdW blz.13)

Deze zin geeft aan dat Anderling niet weet wat Perkamentus komt doen in de Ligusterlaan.
Ze weet niet dat hij Harry wil achterlaten bij zijn oom en tante. Ze is zelfs verbaasd als ze het hoort.

“U bedoelt toch niet – nee, u kunt de mensen die hier wonen niet bedoelen”

Professor Anderling (HP SdW blz13)

Anderling is verbaasd dat Perkamentus de dreuzels bedoelt die zij de hele dag in de gaten heeft gehouden. Maar waarom heeft ze dan die dreuzels in de gaten gehouden, als ze niet wist dat Perkamentus Harry daar af kwam leveren? Misschien dat ze wist dat Petunia de zus van Lilly is, en dat ze Petunia in de gaten hield om te zien hoe Petunia reageerde op het nieuws dat haar “geliefde” zus is overleden. Maar als ik het mij goed herinner, kwam Petunia daar pas achter toen ze de brief van Perkamentus las.

Het kan ook zijn dat Anderling het nieuws kwam brengen, maar dat ze eerst de kat uit de boom wilde kijken. (letterlijk en figuurlijk) Toch verbaast het haar dat Perkamentus verschijnt in de Ligusterlaan. Ze is al helemaal verbaasd dat Perkamentus haar herkend, terwijl ze een kat is. Perkamentus kent Anderling heel goed, en zal dus ook wel weten hoe zij er als kat uitziet. Anderling is absoluut niet dom, en had dus ook wel kunnen verwachten dat Perkamentus haar zou herkennen.

Maar waarom was Anderling in de Ligusterlaan? Dit kan zijn om de redenen die ik net gaf.
Het kan ook zijn dat ze gezellig bij mevrouw Vaals op bezoek was (wat ik zeer sterk betwijfel). Dan blijft de vraag nog steeds, Wat deed ze daar en waarom bleef ze zolang.

Hagrid heeft aan Anderling verteld dat Perkamentus in de Ligusterlaan zou zijn. Dit zou dus de reden kunnen zijn dat Anderling in de Ligusterlaan was, dit lijkt mij ook de meest waarschijnlijke reden. Maar hoe wist Hagrid dat Perkamentus ’s avonds laat in de Ligusterlaan zou zijn. Anderling zit immers al de hele dag te wachten.

Misschien dat ze zomaar een stel dreuzels in de gaten houdt om de tijd te doden terwijl ze wacht op Perkamentus. Deze reden lijkt mij ook zeer onwaarschijnlijk.

Ik ben alweer aan het einde van dit zeer korte essay gekomen. Zoals jullie van mijn essays gewend zijn roepen ze meer vragen op dan dat ze antwoorden geven. Er blijft dus genoeg ruimte over om in het forum te speculeren!


Reageer op dit essay op het forum (maak een nieuw topic aan als er nog geen bestaat).

Je browser ondersteunt geen javascript, schakel javascript in of installeer een browser die wel javascript ondersteunt om de pagina goed te kunnen bekijken